موضوعات = اقتصاد آب
تعداد مقالات: 12
1. بررسی عوامل موثر بر کشش های قیمتی و درآمدی تقاضای آب خانگی در ایران : مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز

دوره 15، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 0-0

مریم شادیوند؛ علی سایه میری؛ حشمت الله عسگری


2. ارزیابی تمایل به پرداخت مشترکان آب شرب اهواز در جهت کمک به بهبود کیفیت آب آشامیدنی

دوره 15، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 134-143

ایمان دانائی فر؛ ابراهیم انواری؛ مهرداد مهدی زاده


3. اثرات اقتصادی سدسازی در ایران

دوره 15، شماره 1، بهار 1398، صفحه 247-256

مخمد وصال؛ محمدسعید تجریشی


4. مدیریت بهینه در مصرف آب و الگوی کشت با تاکید بر راهبرد کم آبیاری (مطالعه موردی: شبکه آبیاری قزوین)

دوره 14، شماره 5، زمستان 1397، صفحه 1-14

محمد علی اسعدی؛ صادق خلیلیان؛ سید حبیب‌الله موسوی


6. مطالعه تطبیقی تجربه‌های بین‌المللی بازار آب

دوره 14، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 184-197

سجاد واحدی زاده؛ لیلا فروهر؛ رضا کراچیان


7. اثرات تشکیل بازارهای آب منطقه ای بر تعادل بخشی عرضه و تقاضای آب آبیاری در منطقه سیستان

دوره 14، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 253-256

حسین بدیع برزین؛ عیسی خمری؛ زهرا غفاری؛ ابوذر پرهیزکاری


9. تحلیل نهادی ساختار حکمرانی آب در ایران: مطالعه ی حوضه ی زاینده رود

دوره 14، شماره 1، بهار 1397، صفحه 184-197

آمنه یادگاری؛ علی یوسفی؛ امیر مظفر امینی


10. تعیین قیمت بهینه آب در مصارف خانگی شهر تهران با استفاده از مدل رمزی

دوره 13، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 143-158

مرتضی تهامی پور زرندی؛ فاطمه مولایی؛ رسام مشرفی


11. توزیع و تحویل بهینه آب در کانال اصلی آبیاری از نظر اقتصادی در شرایط کم آبی

دوره 13، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 33-42

سید مهدی هاشمی شاهدانی؛ یوسف حسنی؛ محمد هرمزی


12. ارزیابی اقتصادی پیاده‌سازی بستر فنی بازار آب کشاورزی، مطالعه موردی: بخشی از شبکه آبیاری مهیار

دوره 12، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 35-49

آزاده احمدی؛ محمدامین ذوالفقاری‌پور؛ علی‌رضا نیکویی؛ محمدیاسر درعلی