موضوعات = اقتصاد آب
تعداد مقالات: 17
1. توسعه یک مدل عامل‌بنیان هیدرولوژیکی-‌ اقتصادی برای شبیه‌سازی بازارآب منطقه مجن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1399

محمد حسین متین جو؛ حسین علیزاده


2. تأثیر کم آبیاری بر قیمت آب آبیاری و بهره وری آب

دوره 16، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 312-322

فریماه امیدی؛ مهدی همایی


3. بررسی اثرات توسعه بازار آب بر الگوی کشت انتخابی کشاورزان در شبکه آبیاری سبلان، اردبیل

دوره 16، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 323-333

امین کانونی؛ یوسف حسنی؛ کریم قرائی؛ اسدالله دیندار


4. نقش محدودیت منابع آب بر اهداف تولید و اشتغال در بخش‌های اقتصادی (مورد مطالعه استان یزد)

دوره 16، شماره 1، بهار 1399، صفحه 420-427

مجید دهقانی زاده؛ صادق بختیاری؛ سعید دایی کریم زاده


5. توسعه چارچوب بازار آب بین‌بخشی برای ارتقای بازدهی اقتصادی مصرف آب زیرزمینی

دوره 16، شماره 1، بهار 1399، صفحه 332-346

محمدامین ذوالفقاری‌پور؛ آزاده احمدی؛ علیرضا نیکویی


7. ارزیابی تمایل به پرداخت مشترکان آب شرب اهواز در جهت کمک به بهبود کیفیت آب آشامیدنی

دوره 15، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 134-143

ایمان دانائی فر؛ ابراهیم انواری؛ مهرداد مهدی زاده


8. اثرات اقتصادی سدسازی در ایران

دوره 15، شماره 1، بهار 1398، صفحه 247-256

مخمد وصال؛ محمدسعید تجریشی


10. مدیریت بهینه در مصرف آب و الگوی کشت با تاکید بر راهبرد کم آبیاری (مطالعه موردی: شبکه آبیاری قزوین)

دوره 14، شماره 5، زمستان 1397، صفحه 1-14

محمد علی اسعدی؛ صادق خلیلیان؛ سید حبیب‌الله موسوی


11. مطالعه تطبیقی تجربه‌های بین‌المللی بازار آب

دوره 14، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 184-197

سجاد واحدی زاده؛ لیلا فروهر؛ رضا کراچیان


12. اثرات تشکیل بازارهای آب منطقه ای بر تعادل بخشی عرضه و تقاضای آب آبیاری در منطقه سیستان

دوره 14، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 253-256

حسین بدیع برزین؛ عیسی خمری؛ زهرا غفاری؛ ابوذر پرهیزکاری


14. تحلیل نهادی ساختار حکمرانی آب در ایران: مطالعه ی حوضه ی زاینده رود

دوره 14، شماره 1، بهار 1397، صفحه 184-197

آمنه یادگاری؛ علی یوسفی؛ امیر مظفر امینی


15. تعیین قیمت بهینه آب در مصارف خانگی شهر تهران با استفاده از مدل رمزی

دوره 13، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 143-158

مرتضی تهامی پور زرندی؛ فاطمه مولایی؛ رسام مشرفی


16. توزیع و تحویل بهینه آب در کانال اصلی آبیاری از نظر اقتصادی در شرایط کم آبی

دوره 13، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 33-42

سید مهدی هاشمی شاهدانی؛ یوسف حسنی؛ محمد هرمزی


17. ارزیابی اقتصادی پیاده‌سازی بستر فنی بازار آب کشاورزی، مطالعه موردی: بخشی از شبکه آبیاری مهیار

دوره 12، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 35-49

آزاده احمدی؛ محمدامین ذوالفقاری‌پور؛ علی‌رضا نیکویی؛ محمدیاسر درعلی