کلیدواژه‌ها = سیلاب
تعداد مقالات: 3
1. کاهش خسارت سیل در مخروط افکنه‌ها مطالعه موردی: رودخانه جاماش در بندرعباس

دوره 11، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 87-91

محمدرضا کاویانپور؛ پروانه نیکرو؛ محمدعلی پورحسن


2. بررسی سینوپتیکی سیستم‌های سیل زا در جنوب ایران

دوره 6، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 66-73

اکرم پرنده خوزانی؛ حسن لشکری