کلیدواژه‌ها = رواناب
تعداد مقالات: 8
1. واسنجی مدل هیدرولوژیکی VIC-3L با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای رطوبت سطحی خاک

دوره 15، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 55-67

سکینه کوهی؛ اصغر عزیزیان؛ لوکا بروکا


3. پیش‌بینی رواناب با استفاده از مدل‌های جعبه سیاه و خاکستری

دوره 14، شماره 5، زمستان 1397، صفحه 204-219

سید مرتضی سیدیان؛ مهسا باقرپور؛ ابوالحسن فتح آبادی؛ امین محمدی