کلیدواژه‌ها = کیفیت آب
1. عوامل موثر بر میزان شوری و ECرودخانه میمه و راهکارهای علاج بخشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1398

حاجی کریمی؛ قباد رستمی زاد؛ علیرضا حسینی؛ سجاد مقدسی فر؛ احمدرضا کریمی


5. تأثیر خشکسالی بر کیفیت و سطح آب زیرزمینی دشت قروه و چهاردولی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 153-165

فرخ اسدزاده؛ مهری کاکی؛ سینا شکیبا؛ بیژن راعی


8. پهنه‌بندی کیفی آب زیرزمینی دشت ورامین از نظر کشاورزی به روش تحلیل سلسله مراتبی در محیط GIS

دوره 9، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 94-98

محمد نخعی؛ میثم ودیعتی؛ مهزاد اسمعیلی فلک


10. تدوین سامانه اطلاعات مدیریت (MIS) برای تحلیل داده‌های کیفی رودخانه‌ها، مطالعه موردی: رودخانه‌های کارون - دز

دوره 4، شماره 1، بهار 1387، صفحه 9-27

محمد کارآموز؛ رضا کراچیان؛ احد نیک‌پناه؛ مسیح اخباری


11. ارائه مدل جهت پیش‌بینی هیدرودینامیک مخزن سد

دوره 1، شماره 2، تابستان 1384، صفحه 16-28

محمد نجمایی؛ کاوه معتمدی