کلیدواژه‌ها = آب مجازی
تعداد مقالات: 4
1. بهینه‌سازی تبادل آب مجازی در شرایط مختلف کشش قیمتی محصولات کشاورزی (مطالعه موردی: حوضه دریاچه ارومیه)

دوره 15، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 107-123

محمد ابراهیم بنی حبیب؛ میرمحمد آزاد خراسانی؛ محمود اولاد قره گوز؛ علی محمدی


2. مدلسازی پویای سیستم سد مخزنی یامچی با اعمال الگوی بهینه کشت جهت تدوین سیاست بهره برداری

دوره 13، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-16

محمدرضا فتوکیان؛ نسیم صفاری؛ مهدی ضرغامی


4. کاربرد مفهوم آب مجازی در مدیریت منابع آب ایران

دوره 6، شماره 1، بهار 1389، صفحه 28-38

علی اکبر باغستانی؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ محمدرضا زارع مهرجردی؛ حبیبه شرافتمند