کلیدواژه‌ها = روش حجمی
1. بررسی روش های تعیین حریم حفاظتی با استفاده از مدل تحلیلی WhAEM2000 در چاه های شرب آبخوان دامنه-داران

دوره 13، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 39-50

جهانگیر عابدی کوپایی؛ نسترن زمانی؛ مصطفی گودرزی؛ سمیرا اخوان


2. مدل‌سازی عددی جریان لزج همراه با تغییر شکل‌های پیچیده سطح آزاد

دوره 4، شماره 2، پاییز 1387، صفحه 66-74

ابراهیم جهان‌بخش؛ روزبه پناهی؛ محمد سعید سیف