کلیدواژه‌ها = مدل مفهومی ناش
تعداد مقالات: 1
1. تخمین پارامترهای مدل مفهومی ناش با استفاده از روش‌ های الگوریتم ژنتیک و حداقل مربعات معمولی

دوره 2، شماره 2، پاییز 1385، صفحه 10-12

سید موسی حسینی؛ بنفشه زهرایی؛ عبدالحسین هورفر