کلیدواژه‌ها = مدل بارش- رواناب
تعداد مقالات: 1
1. تلفیق تئوری بیز با روش مونت کارلو جهت ارتقاء نتایج واسنجی مدل‌های هیدرولوژیکی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1384، صفحه 29-40

علی حیدری؛ بهرام ثقفیان؛ رضا مکنون