کلیدواژه‌ها = واریانس تخمین
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه روشهای درونیابی و برونیابی برای برآورد توزیع مکانی مقدار بارندگی سالانه

دوره 1، شماره 2، تابستان 1384، صفحه 74-84

بهرام ثقفیان؛ سیما رحیمی بندرآبادی