کلیدواژه‌ها = خطر خشکسالی
تعداد مقالات: 1
1. پایش و ارزیابی ویژگی‌های خشکسالی آب زیرزمینی در آبخوان‌های با بیلان منفی

دوره 15، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 0-0

حمید سنگین آبادی؛ بهرام ثقفیان؛ مجید دلاور