کلیدواژه‌ها = پیش‌بینی
تعداد مقالات: 7
1. تعیین مقیاس زمانی مناسب پیش‎بینی‎های کوتاه و میان‎مدت مدلهای عددی هواشناسی جهانی در بخشهای مختلف ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

ستاره امینی؛ اصغر عزیزیان؛ پیمان آراسته


2. پیش‌بینی تراز سطح آب مخزن سد با استفاده از روش ماشین هوشمند نظارت شده، مطالعه موردی: سد امیرکبیر کرج

دوره 14، شماره 5، زمستان 1397، صفحه 15-30

محمود محمد رضاپور طبری؛ محمد مهدی ملک پور شهرکی


3. ارزیابی پیش‌بینی میان مدت بارش مدل‌های عددی جهانی پایگاه TIGGE در حوضه کارون بزرگ

دوره 14، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-12

مجید جوانمرد قصاب؛ مجید دلاور؛ سعید مرید


4. ارزیابی عملکرد برخی مدل‌های آماری و محاسبات نرم در پیش‌بینی جریان رودخانه

دوره 12، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 201-206

حمید معینی؛ حسین بنکداری؛ صاحبه عبدالهی


5. تأثیر کاهش نوفه در تحلیل پویایی غیرخطی سری‌ زمانی دمای حداکثر روزانه در ایستگاه کرمان

دوره 12، شماره 1، بهار 1395، صفحه 171-185

امیر اسلامی؛ بیژن قهرمان؛ علی نقی ضیایی؛ پیمان اسلامی


6. بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر تراز آب زیرزمینی حوضه آبریز تسوج به روش ریز مقیاس نمایی آماری

دوره 11، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 97-105

مجید رضایی بنفشه؛ طاهره جلالی عنصرودی؛ مهدی ضرغامی؛ اصغر اصغری مقدم