کلیدواژه‌ها = آب زیرزمینی
تعداد مقالات: 20
2. ارزیابی شدت اثر تغییر اقلیم بر منابع آب زیرزمینی دشت ورامین با استفاده از شاخص NISTOR

دوره 16، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 172-187

حمیدرضا عزیزی؛ حسین ابراهیمی؛ حسین محمد ولی سامانی؛ ویدا خاکی


3. مطالعه آزمایشگاهی و مدلسازی فرآیند زیست‌پالایی آلودگی‌های نفتی در آب زیرزمینی

دوره 16، شماره 1، بهار 1399، صفحه 29-41

سمیه جنت رستمی؛ مجید خیاط خلقی؛ حسینعلی علیخانی؛ عبدالحسین هورفر؛ کورش محمدی


5. بررسی تاثیرعوامل انسانی و اقلیمی بر تغییرات تراز و کیفیت آب زیرزمینی در مناطق نیمه خشک

دوره 15، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 278-290

معصومه خلج؛ مجید خلقی؛ بهرام ثقفیان؛ جواد بذرافشان


6. تغییرات مکانی شوری آب‌زیرزمینی و ارزیابی خطر نفوذ آب شور در آبخوان دشت ملکان

دوره 15، شماره 1، بهار 1398، صفحه 32-44

فرحناز عزیزی؛ اصغر اصغری مقدم؛ امیرحسین ناظمی


7. چالش‌های همکاری قلمرویی در بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی مشترک: با روش نظریه‌‌ی داده‌بنیاد

دوره 15، شماره 1، بهار 1398، صفحه 104-123

مجید لباف خانیکی؛ محمدرضا رضوانی؛ سیدعلی بدری


8. ارزیابی آسیب‎پذیری ذاتی آلودگی آب زیرزمینی دشت ارومیه با استفاده از مدل‌های دراستیک و دراستیک اصلاح شده

دوره 14، شماره 5، زمستان 1397، صفحه 220-235

جوانشیر عزیزی مبصر؛ مهسا مسعود لک؛ علی رسول زاده


9. تبیین معیار، راه حلی کلیدی‏ برای بهره‏ برداری پایدار از آب‏ زیرزمینی

دوره 14، شماره 5، زمستان 1397، صفحه 483-489

هاشم درخشان؛ کامران داوری


10. ارزیابی توزیع و رفتار اورانیوم در آبخوان ارومیه

دوره 14، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 198-215

نسیم سهرابی؛ نصرالله کلانتری؛ وهاب امیری


11. شبیه‌سازی عددی آبخوان نمدان در استان فارس ایران: بررسی اثرات مدیریت آب سبز در احیاء آبخوان

دوره 14، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 128-141

حامد کتابچی؛ روح‌انگیز نیک‌خواه؛ سعید مرید


12. بررسی هیدروشیمیایی منابع آب سطحی و زیرزمینی دشت بستان با استفاده از تکنیک‌های آماری چندمتغیره

دوره 14، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 242-253

نصرالله کلانتری؛ ابوالحسن عنبری؛ هادی محمدی


13. اثر خشکسالی هواشناسی بر منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: آبخوان کمیجان استان مرکزی)

دوره 14، شماره 1، بهار 1397، صفحه 114-124

مریم بیات ورکشی؛ محمد فراهانی؛ محمد قبایی سوق


14. کاربرد روش احتمال پذیرش در ارزیابی شبکه پایش کیفی کلر آب زیرزمینی (مطالعه موردی آبخوان مشهد)

دوره 14، شماره 1، بهار 1397، صفحه 253-256

سمیه مقصود سنگ آتش؛ عباس خاشعی سیوکی؛ محسن پوررضا بیلندی؛ مجتبی شفیعی


17. حل معکوس مدل‌های آب زیرزمینی - رویکرد غیرمستقیم

دوره 13، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 82-98

ابوذر احمدی؛ سعید علیمحمدی؛ سید سعید موسوی ندوشنی


18. بهبود کیفیت منابع آب زیرزمینی آلوده به نیترات به کمک نانوذرات آهن/نیکل

دوره 10، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 77-87

محمدرضا فدائی تهرانی؛ منوچهر وثوقی؛ ابوالفضل شمسائی؛ میترا نوری


20. ارزیابی آسیب پذیری سفره آب زیرزمینی تهران-کرج با روش DRASTIC و منطق فازی

دوره 3، شماره 2، پاییز 1386، صفحه 39-47

رامین نیک‌نام؛ کورش محمدی؛ وحید جوهری مجد