کلیدواژه‌ها = نیترات
تعداد مقالات: 7
4. بررسی حذف نیترات از محیط آبی در فرایند گیاه پالایی توسط سنبل آبی (Eichhornia crassipes)

دوره 12، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 141-151

گلتاب عواطفی نژاد؛ الهام اسراری


5. بهینه سازی شبکه پایش کیفیت منابع آب زیرزمینی شهر مشهد با استفاده از مدل سازی فضایی-زمانی

دوره 12، شماره 1، بهار 1395، صفحه 133-144

مسلم اکبرزاده؛ بیژن قهرمان؛ کامران داوری


6. بهبود کیفیت منابع آب زیرزمینی آلوده به نیترات به کمک نانوذرات آهن/نیکل

دوره 10، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 77-87

محمدرضا فدائی تهرانی؛ منوچهر وثوقی؛ ابوالفضل شمسائی؛ میترا نوری


7. بررسی منشأ آلودگی نیتراتی آب زیرزمینی منطقه‌ی میان جنگل فسا

دوره 8، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 88-92

حمید حسینی مرندی؛ مهرداد محمدنیا؛ محمدجواد روستا؛ بهادر هاتف