کلیدواژه‌ها = بهینه سازی
تعداد مقالات: 12
1. توسعه مدل برنامه ریزی و مدیریت در استفاده مجدد و تخصیص بهینه پسابهای شهری

دوره 15، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 273-281

اصغر جهانی بهنمیری؛ ناصر مهردادی؛ غلام رضا نبی بیدهندی؛ مجید حسین زاده


2. ارزیابی و انتخاب بهینه معیارهای الگوی کشت مبتنی بر توسعه پایدار

دوره 15، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 98-108

الهام کاظمی کرانی؛ مرضیه ثمره هاشمی؛ سودابه گلستانی کرمانی؛ میثم ثمره قاسم شعبجره


3. بررسی عددی تأثیر ضربه قوچ بر طراحی بهینه‌ی سیستم آبیاری تحت فشار

دوره 14، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 69-81

رسول قبادیان؛ سید احسان فاطمی؛ آتنا حاضری


4. بهینه‌سازی بهره‌برداری از مخازن سدهای چندمنظوره با استفاده از اتوماتای سلولی

دوره 14، شماره 1، بهار 1397، صفحه 80-91

زهرا نورعلی؛ سید جمشید موسوی؛ سعید شیری قیداری


9. بررسی تاثیر هزینه آب تلف شده و گروه بندی لوله‌ها در زمان بهینه بازسازی شبکه های توزیع آب

دوره 8، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 83-87

مسعود تابش؛ اکبر شیرزاد؛ محمد مغاری اصفهانی


10. بهره برداری تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی در مناطق خشک

دوره 7، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 26-36

ابوالفضل شمسایی؛ علی فرقانی


11. تخمین پارامترهای هیدرولیکی سفره‌های تحت فشار بوسیله تکنیک بهینه سازی الگوریتم ژنتیک

دوره 3، شماره 3، زمستان 1386، صفحه 30-41

اصغر اصغری مقدم؛ وحید نورانی؛ مهدی کرد


12. برنامه ریزی بهینه تحویل آب در کانال‌های آبیاری با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 3، شماره 1، بهار 1386، صفحه 1-11

محمد جواد منعم؛ محمد رضا نجفی؛ صائب خوشنواز