کلیدواژه‌ها = شبکه عصبی مصنوعی
1. تخمین فواصل پیش‌بینی در ریزمقیاس‌نمایی مدل‌ گردش عمومی جو بر پایه شبکه عصبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1398

الناز شرقی؛ وحید نورانی؛ ناردین جباریان پاک نژاد


3. پیش بینی رسوب معلق با استفاده از داده های هیدرولوژیک و هیدروژئومورفیک در مدل های هوشمند

دوره 15، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 0-0

هانیه اسدی؛ کاکا شاهدی؛ ری سایدل؛ سید مصطفی کلامی هریس


5. برآورد سری زمانی آبدهی ایستا جهت برنامه‌ریزی منابع آب در سطح حوضه آبریز (مطالعه موردی: حوضه آبریز کرخه)

دوره 13، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 168-173

فرزانه شاهرضا؛ علی مریدی؛ سید سعید موسوی ندوشنی


6. پیش‌بینی سطح آب زیرزمینی دشت بستان‌آباد با استفاده از ترکیب نظارت شده مدل‌های هوش‌ مصنوعی

دوره 13، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 43-55

عطاالله ندیری؛ زهرا طاهرخانی؛ فریبا صادقی


7. مدل سازی بارش رواناب با استفاده از مدل های هوشمند هیبریدی

دوره 11، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 146-150

محمدعلی قربانی؛ عاطفه ازانی؛ سمیه محمودی وانعلیا


8. پیش بینی بلند مدت تقاضای آب شرب (مطالعه موردی: شهر نیشابور)

دوره 10، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 14-25

مسعود تابش؛ صادق بهبودیان؛ سهیلا بیگی


9. بهینه سازی و پیش بینی فرایند فتوکاتالیستی با پوشش نانو ذرات تیتانیا بر سطح بتن برای تصفیه آب حاوی فنل

دوره 9، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 75-87

محمد دلنواز؛ بیتا آیتی؛ حسین گنجی دوست؛ سهراب سنجابی


10. توسعه مدل‌های هوش مصنوعی مرکب در برآورد قابلیت انتقال آبخوان، مطالعه موردی: دشت تسوج

دوره 9، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-14

عطاالله ندیری؛ اصغر اصغری مقدم؛ هیراد عبقری؛ الهام فیجانی


13. مدل هوشمند مبتنی بر ژئومورفولوژی و مقایسه با مدل GIUH برای برآورد رواناب مستقیم

دوره 5، شماره 2، پاییز 1388، صفحه 1-9

محمد رضا نجفی؛ م. رضا بهبهانی بهبهانی؛ ج عبدالهی؛ موسی حسینی