کلیدواژه‌ها = مدل SEAWAT
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تغییرات شیب طولی بستر بر پیشروی شوری در آبخوان تحت فشار ساحلی

دوره 15، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 178-188

مریم ساسانی؛ سید سجاد مهدی‌زاده محلی