کلیدواژه‌ها = روش‌‌های تصمیم‌‌گیری چندمعیاره
تعداد مقالات: 1
1. توسعه رویکرد خاکستری در مدیریت منابع آب با استفاده از شاخص‌‌های ریسک

دوره 15، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 0-0

پروین گلفام؛ پریساسادات آشفته