کلیدواژه‌ها = سنجش از دور
تعداد مقالات: 22
1. تعیین مقیاس زمانی مناسب پیش‎بینی‎های کوتاه و میان‎مدت مدلهای عددی هواشناسی جهانی در بخشهای مختلف ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

ستاره امینی؛ اصغر عزیزیان؛ پیمان آراسته


3. استفاده از داده‌های رادار دهانه مصنوعی سنتینل-1 به منظور مطالعه اکوسیستم‌های آبی

دوره 16، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 259-270

سعیده ملکی؛ وحید راهداری؛ نیکلاس بغدادی؛ احمد پهلوانروی


5. واسنجی مدل هیدرولوژیکی VIC-3L با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای رطوبت سطحی خاک

دوره 15، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 55-67

سکینه کوهی؛ اصغر عزیزیان؛ لوکا بروکا


11. فن آوری تکه نگاری صوتی، ابزاری کارآمد برای پایش پیوسته سرعت و دمای جریان آب

دوره 14، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 279-284

مسعود بحرینی مطلق؛ رضا روزبهانی؛ اشکان فرخ نیا؛ محمد سلطانی اصل؛ کمال محتشم


13. مقایسة تبخیر- تعرق واقعی محصول MOD16 و شبیه‌سازی‌شده توسط مدل SWAP (مطالعة موردی: مزارع تحت کشت ذرت در استان قزوین)

دوره 14، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 81-93

بهاره مربوطه؛ افشین اشرف زاده؛ مجید وظیفه دوست؛ محمد رضا خالدیان


14. تحلیل الگوی تغییرات پهنه آبی تالاب هامون در دوره آبگیری سالیانه و تغییرات کاربری و پوشش اراضی منطقه

دوره 14، شماره 1، بهار 1397، صفحه 216-225

سعیده ملکی؛ علیرضا سفیانیان؛ سعید سلطانی کوپایی؛ سعید پورمنافی؛ فرید شیخ السلام


15. تبخیر از دریاچه‌ها و مخازن سدها:توسعه الگوریتم سنجش از دوری بیلان انرژی آب و سطح مرجع

دوره 13، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 154-169

میثم مجیدی؛ امین علیزاده؛ علیرضا فریدحسینی؛ مجید وظیفه دوست


16. تحلیل تغییرات پهنه آبی دریاچه بختگان تحت تأثیر عوامل طبیعی و انسانی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-11

محمد حسین باقری؛ علی باقری؛ غلام عباس سهولی


17. بهبود مدل‌سازی حوضه آبریز با تجمیع مولفه‌های اصلی هیدرولوژیک در مدل SWAT

دوره 12، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 65-79

روزبه موذن زاده؛ بیژن قهرمان؛ صالح ارشد؛ کامران داوری


18. تحلیل حساسیت تبخیر و تعرق محاسبه شده با استفاده از مدل بیلان انرژی روزانه و مقایسه آن با مدل سبال

دوره 12، شماره 1، بهار 1395، صفحه 18-28

علیرضا رمضانی خوجین؛ میرمسعود خیرخواه زرکش؛ پیمان دانش کار آراسته؛ علی مریدی؛ رحیم علیمحمدی


21. تحلیل زمانی– مکانی پایدار دریاچه‌های هامون

دوره 6، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 68-79

محمود خسروی


22. تخمین رطوبت خاک سطحی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و پارامترهای هواشناسی در مراتع مناطق خشک و نیمه خشک

دوره 5، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 39-47

سید محمودرضا بهبهانی؛ الناز نوروزی اقدم؛ علی رحیمی خوب؛ حسین عقیقی