کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 18
4. اثرات اقتصادی سدسازی در ایران

دوره 15، شماره 1، بهار 1398، صفحه 247-256

مخمد وصال؛ محمدسعید تجریشی


7. واکاوی فراوانی بارش برف در ایران طی چند دهه گذشته

دوره 14، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 279-283

مجید منتظری


8. گزارش فنی بررسی تأثیر ناحیه آب و هوایی بر میزان همبستگی تعدادی از پارامترهای هواشناسی با شاخص‌های خشکسالی هواشناسی

دوره 13، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 194-197

مسعود یوسفی؛ حسین انصاری؛ ابوالفضل مساعدی؛ سیده زهرا صمدی


9. ارزیابی سیستم حکمرانی آب در فرایند حفاظت از منابع آب زیرزمینی ایران

دوره 13، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 32-55

سید جلال الدین میرنظامی؛ علی باقری


12. مقایسه عملکرد دو رهیافت شبیه‌سازی زمانی- مکانی بارش روزانه در گستره ایران

دوره 12، شماره 1، بهار 1395، صفحه 158-170

طاهره قصدی؛ نوذر قهرمان؛ مهدی قمقامی


13. تغییرات زمانی و مکانی آب قابل بارش در جو ایران‌زمین

دوره 10، شماره 1، بهار 1393، صفحه 72-86

حسین عساکره؛ مهدی دوستکامیان


14. پهنه بندی بارش در ایران با استفاده ازتحلیل مولفه های اصلی و تحلیل خوشه ای

دوره 8، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 81-85

امین شیروانی؛ سید محمدجعفر ناظم السادات


15. کاربرد مفهوم آب مجازی در مدیریت منابع آب ایران

دوره 6، شماره 1، بهار 1389، صفحه 28-38

علی اکبر باغستانی؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ محمدرضا زارع مهرجردی؛ حبیبه شرافتمند


16. بررسی و مقایسه عملکرد دو مدل (ClimGen و LARS-WG) در شبیه‌سازی متغیرهای هواشناسی در شرایط مختلف اقلیمی ایران

دوره 5، شماره 1، بهار 1388، صفحه 44-57

جواد بذرافشان؛ علی خلیلی؛ عبدالحسین هورفر؛ صدیقه ترابی؛ سهراب حجام


17. تحلیل روند نمایه‌های بارش‌های حدی در ایران

دوره 3، شماره 3، زمستان 1386، صفحه 42-55

احمد عسگری؛ فاطمه رحیم‌زاده؛ نوشین محمدیان؛ ابراهیم فتاحی


18. ارزیابی سطح معنی‌داری برای پیش‌بینی دوران خشکسالی و ترسالی فصل پاییز و شش ماهه سرد ایران براساس وضعیت فازهای تابستانه ENSO

دوره 3، شماره 1، بهار 1386، صفحه 12-24

سید محمد جعفر ناظم السادات؛ ارمغان انصاری بصیر؛ محمد رضا پیشوایی