کلیدواژه‌ها = دشت مشهد
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی ریسک برنامه تأمین آب در محیط فازی (مورد مطالعاتی: برنامه جامع تامین آب مشهد تا افق 1450)

دوره 13، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 56-72

کامران داوری؛ احمد قندهاری؛ بیژن قهرمان؛ حمید عمرانیان خراسانی


2. شناسائی تعارضات مدیریت آب با استفاده از تحلیل نقشه های شناختی کنشگران (مورد مطالعه : کنشگران مدیریت آب دشت مشهد

دوره 13، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-17

ابوذر حاتمی یزد؛ کامران داوری؛ بیژن قهرمان؛ علی یوسفی


3. توسعه مدل تصمیم‌گیری گروهی چندشاخصه ریسک-محور برای مدیریت مؤثر حوضه‌ آبریز بر مبنای روش ترکیبی IOWA-CP: مطالعه موردی دشت مشهد

دوره 13، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-20

رضا جاویدی صباغیان؛ محمدباقر شریفی؛ مهدی ضرغامی؛ امیرپویان نژادهاشمی


4. ارایه تکنیک پیش بینی غیر- نظارت شونده در برآورد تبخیر-تعرق گیاه مرجع

دوره 11، شماره 3، زمستان 1394، صفحه 31-42

فرهاد فرسادنیا؛ سعیده زحمتی؛ بیژن قهرمان؛ علیرضا مقدم نیا