کلیدواژه‌ها = منابع آب
تعداد مقالات: 5
1. واکاوی علّی رفتارهای حفاظت از آب کشاورزان مورد مطالعه: شهرستان خرم آباد

دوره 14، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 80-91

میثم منتی زاده؛ غلامحسین زمانی


2. ضرورت ابرمدل منابع آب و یکپارچه‌سازی زنجیره‌ی خروجی مدل‌ها

دوره 14، شماره 1، بهار 1397، صفحه 285-290

ارشک حلی‌ساز؛ ساجده صفی‌خوانی؛ بتول ملک‌حسینی


3. بررسی فرصت‌ها و موانع بازیافت پساب در مصارف شهری، مطالعه موردی کلانشهر تهران

دوره 12، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 36-49

مسعود رضائی؛ محمدحسین صراف زاده


4. قوانین حفاظت کیفی منابع آب کارست

دوره 5، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 56-58

ناصر رستم افشار؛ هاشم کاظمی؛ فریده نوبهار