کلیدواژه‌ها = روند
تعداد مقالات: 9
1. مدل‌های جمعی تعمیم یافته جهت تحلیل فراوانی نا ایستای سیل

دوره 16، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 376-387

پوریا محیط اصفهانی؛ رضا مدرس


4. بررسی روند تغییرات بارندگی و دبی رودخانه‌های حوضه کارون بزرگ با استفاده از روش TFPW-MK

دوره 15، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 272-282

سجاد شاکریان؛ حسن ترابی پوده؛ بابک شاهی نژاد؛ حامد نقوی


5. بررسی روند تغییرات زمانی و مکانی کیفیت آب در حوضه کارون بزرگ

دوره 14، شماره 5، زمستان 1397، صفحه 483-488

محمد حسن ‏ حسین نژاد بلکو؛ حسن ترابی پوده؛ بابک شاهی نژاد


6. بررسی تأثیر احداث سد گتوند بر تغییرات سری زمانی پارامترهای کیفی جریان

دوره 13، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 175-180

محمد ناظری تهرودی؛ علی شهیدی


8. تغییرات زمانی و مکانی آب قابل بارش در جو ایران‌زمین

دوره 10، شماره 1، بهار 1393، صفحه 72-86

حسین عساکره؛ مهدی دوستکامیان


9. تحلیل روند نمایه‌های بارش‌های حدی در ایران

دوره 3، شماره 3، زمستان 1386، صفحه 42-55

احمد عسگری؛ فاطمه رحیم‌زاده؛ نوشین محمدیان؛ ابراهیم فتاحی