کلیدواژه‌ها = تغییر اقلیم
تعداد مقالات: 25
1. بررسی اثرات تغییر اقلیم بر دبی، نیترات و عملکرد محصول در بالادست سد استقلال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1398

حسین یوسفی؛ علی مریدی؛ جعفر یزدی؛ احمد خزائی پول


2. بررسی دو متغیره تأثیر تغییر اقلیم بر خشکسالی با شاخص SPEI و توابع مفصل (مطالعه موردی: دوگنبدان)

دوره 15، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 352-365

محمدرضا گودرزی؛ آتیه فاتحی فر؛ فاطمه عوض پور


6. ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر الگوی بهینه کشت محصولات زراعی: مطالعه موردی حوضه قره‌سو استان گلستان

دوره 15، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 251-271

الهام کلبعلی؛ سامان ضیائی؛ مصطفی مردانی نجف آبادی؛ مهدی ذاکری نیا


7. بررسی تاثیرعوامل انسانی و اقلیمی بر تغییرات تراز و کیفیت آب زیرزمینی در مناطق نیمه خشک

دوره 15، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 278-290

معصومه خلج؛ مجید خلقی؛ بهرام ثقفیان؛ جواد بذرافشان


8. استخراج منحنی‌های شدت-مدت-فراوانی (IDF) در شرایط تغییر اقلیم، مطالعه موردی:ایستگاه سینوپتیک اصفهان

دوره 15، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 217-227

حمیدرضا صفوی؛ شهاب الدین دادجو؛ گلنار نعیمی


10. بررسی اثرات تغییر اقلیم بر لایه بندی حرارتی مخزن سد لتیان

دوره 14، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 268-277

فاطمه فیروزی؛ عباس روزبهانی؛ علیرضا مساح بوانی


13. مقایسه عملکرد روش‌های مختلف در بررسی روند تغییرات متغیرهای اقلیمی (مطالعه موردی: سد سفیدرود)

دوره 12، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 49-66

پدرام پیشگاه هادیان؛ اقبال احسان زاده؛ رامتین معینی


14. اثر تغییر اقلیم بر متغیرهای سالانه هواشناسی و هیدرولوژیک حوضه سیروان

دوره 12، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 38-48

محمد رضا خزائی؛ مطلب بایزیدی


18. بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر تراز آب زیرزمینی حوضه آبریز تسوج به روش ریز مقیاس نمایی آماری

دوره 11، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 97-105

مجید رضایی بنفشه؛ طاهره جلالی عنصرودی؛ مهدی ضرغامی؛ اصغر اصغری مقدم


21. تحلیل روند بارندگی در استان مازندران با استفاده از روش من-کندال منطقه ای

دوره 8، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 60-70

فرهاد فرسادنیا؛ محسن رستمی کامرود؛ علیرضا مقدم نیا


23. اثرات تغییر اقلیم بر بیلان آبی دریاچه ارومیه

دوره 7، شماره 1، بهار 1389، صفحه 47-58

حمید مهسافر؛ رضا مکنون؛ بهرام ثقفیان


24. تغییر پذیری منابع آب در حوضه آبریز سد لتیان و اثر تغییر اقلیم بر آن

دوره 5، شماره 1، بهار 1388، صفحه 82-85

منوچهر فرج‌زاده؛ حسن لشکری؛ سمیه رفعتی