نویسنده = لوکا بروکا
تعداد مقالات: 2
1. واسنجی مدل هیدرولوژیکی VIC-3L با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای رطوبت سطحی خاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1398

سکینه کوهی؛ اصغر عزیزیان؛ لوکا بروکا