نویسنده = سید کریم افشاری پور
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی میزان بهره‌وری آب کشاورزی با استفاده از تصاویر ماهواره‎ای و مدلWATPRO مطالعه موردی: اراضی تحت کشت گندم حوضه آبخیز دشت جیرفت

دوره 15، شماره 1، بهار 1398، صفحه 30-40

سعید حمزه؛ سید کریم افشاری پور؛ سیدکاظم علوی پناه؛ اسماعیل مقبلی دامنه