نویسنده = کامران داوری
تعداد مقالات: 13
1. مطالعه تاریخی سیستم پیوسته‌ انسان ـ آب از منظر هیدرولوژی اجتماعی، محدوده مورد مطالعه: حوضه آبریز مشهد

دوره 15، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 148-170

شیوا قلی زاده سرابی؛ کامران داوری؛ بیژن قهرمان؛ مجتبی شفیعی


2. تبیین معیار، راه حلی کلیدی‏ برای بهره‏ برداری پایدار از آب‏ زیرزمینی

دوره 14، شماره 5، زمستان 1397، صفحه 483-489

هاشم درخشان؛ کامران داوری


3. توسعه چارچوبی برای ارزیابی ریسک خشکسالی کشاورزی بر گندم دیم

دوره 14، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 59-70

نجمه خلیلی؛ حجت رضایی پژند؛ هاشم درخشان؛ کامران داوری


4. ارزیابی مدل DWB و اصلاح آن برای برآورد مولفه‌های بیلان آب در مقیاس سال-حوضه(مطالعه موردی: محدوده مطالعاتی رخ و نیشابور)

دوره 14، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 94-104

سعید امامی فر؛ کامران داوری؛ حسین انصاری؛ بیژن قهرمان؛ سید محمود حسینی؛ محسن ناصری


5. برآورد توزیع مکانی و زمانی تغذیه با استفاده از مدل توزیعی PRMS: مطالعه موردی دشت نیشابور

دوره 14، شماره 1، بهار 1397، صفحه 226-238

فرزانه نظریه؛ حسین انصاری؛ علی نقی ضیایی؛ کامران داوری؛ عزیز اله ایزدی


6. ارزیابی ریسک برنامه تأمین آب در محیط فازی (مورد مطالعاتی: برنامه جامع تامین آب مشهد تا افق 1450)

دوره 13، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 56-72

کامران داوری؛ احمد قندهاری؛ بیژن قهرمان؛ حمید عمرانیان خراسانی


7. شناسائی تعارضات مدیریت آب با استفاده از تحلیل نقشه های شناختی کنشگران (مورد مطالعه : کنشگران مدیریت آب دشت مشهد

دوره 13، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-17

ابوذر حاتمی یزد؛ کامران داوری؛ بیژن قهرمان؛ علی یوسفی


8. تاثیر انتخاب تابع درستنمایی در تخمین عدم قطعیت مدل شبیه سازی سیلاب HEC-HMS با استفاده از الگوریتم مونت کارلو زنجیر مارکوف

دوره 12، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 80-98

مه روز نورعلی؛ بیژن قهرمان؛ محسن پوررضا بیلندی؛ کامران داوری


9. بهبود مدل‌سازی حوضه آبریز با تجمیع مولفه‌های اصلی هیدرولوژیک در مدل SWAT

دوره 12، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 65-79

روزبه موذن زاده؛ بیژن قهرمان؛ صالح ارشد؛ کامران داوری


10. بهینه سازی شبکه پایش کیفیت منابع آب زیرزمینی شهر مشهد با استفاده از مدل سازی فضایی-زمانی

دوره 12، شماره 1، بهار 1395، صفحه 133-144

مسلم اکبرزاده؛ بیژن قهرمان؛ کامران داوری


11. پیش‌بینی پدیده جداشدگی جریان از مسیر اصلی‌اش بر روی مخروط افکنه‌ها با استفاده از مدل هیدرولیکی FLO-2D

دوره 11، شماره 3، زمستان 1394، صفحه 172-181

زینب ملائی؛ حمید مدنی؛ علیرضا فرید حسینی؛ کامران داوری


12. بررسی تطبیقی چند روش آماری جهت برآورد حداکثر بارندگی محتمل 24 ساعته در حوضه آبریز اترک

دوره 7، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 61-70

بیژن قهرمان؛ مینا حسین‌پور تهرانی؛ گلاره فراهی؛ کامران داوری


13. تخمین و بازسازی داده‌های بارندگی با تکنیک فازی

دوره 6، شماره 1، بهار 1389، صفحه 39-47

حسین انصاری؛ کامران داوری