نویسنده = علی محمد آخوندعلی
تعداد مقالات: 5
1. تحلیل فراوانی چندمتغیره دبی اوج، بار رسوب معلق و بستر در حوضه کرج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1399

علیرضا کیهانی؛ علی محمد آخوندعلی؛ حسین فتحیان


3. تحلیل پیش بینی گروهی بارش مدل CFSv2 با رویکرد مدیریت منابع آب ( مطالعه موردی: حوضه آبریز سد دز)

دوره 15، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 92-106

سید مجید موسوی؛ علی محمد آخوندعلی؛ علی شهبازی


4. بررسی تبادل منابع آب سطحی و زیرزمینی با استفاده از تحلیل خوشه ای (مطالعه ی موردی: دشت دز غربی)

دوره 15، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 246-257

ساناز ابراهیمی ورزنه؛ حیدر زارعی؛ پروانه تیشه زن؛ علی محمد آخوندعلی


5. مقایسه و ارزیابی بارش برآورد شده توسط مدل‌های ERA-Interim، PERSIANN-CDR و CHIRPS در بالادست سد مارون

دوره 15، شماره 1، بهار 1398، صفحه 267-279

علی گرجی زاده؛ علی محمد آخوندعلی؛ علی شهبازی؛ علی مریدی