نویسنده = بنفشه زهرایی
تعداد مقالات: 7
4. برآورد مصرف روزانه آب تهران با استفاده از سری‌های زمانی

دوره 4، شماره 2، پاییز 1387، صفحه 57-65

مسعود تابش؛ مهدی دینی؛ علی جعفر خوش‌خلق؛ بنفشه زهرائی


5. تخمین پارامترهای مدل مفهومی ناش با استفاده از روش‌ های الگوریتم ژنتیک و حداقل مربعات معمولی

دوره 2، شماره 2، پاییز 1385، صفحه 10-12

سید موسی حسینی؛ بنفشه زهرایی؛ عبدالحسین هورفر


6. برنامه ریزی برای تدوین طرح های جامع کاهش آلودگی آب سیستم های رودخانه ای مطالعه موردی: سیستم رودخانه های کارون – دز

دوره 1، شماره 1، بهار 1384، صفحه 12-28

محمد کارآموز؛ رضا کراچیان؛ بنفشه زهرایی؛ نعمت الله جعفرزاده


7. مدل تلفیقی طراحی و بهره برداری از مخازن برق آبی: مطالعه موردی بر سیستم پاعلم- کرخه

دوره 1، شماره 1، بهار 1384، صفحه 58-67

بنفشه زهرایی؛ محمد کارآموز؛ کوروش بهزادیان