نویسنده = عنایت عباسی
2. تحلیل روانشناسی محیط‏زیستی رفتار مشارکت‎گرایانه کشاورزان در حفاظت از آب

دوره 13، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 17-27

ناصر ولی‌زاده؛ مسعود بیژنی؛ عنایت عباسی