نویسنده = علیرضا فریدحسینی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثر تغییر اقلیم بر حداکثر بارش محتمل 24 ساعته در یک اقلیم نیمه‌مرطوب

دوره 15، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 0-0

زهرا افضلی گروه؛ علیرضا فریدحسینی؛ بهرام بختیاری


3. تغییرات پیش بینی شده در بارش های فرین مشهد طی قرن بیست و یکم

دوره 9، شماره 1، بهار 1392، صفحه 61-74

منصوره کوهی؛ ایمان بابائیان؛ محمد موسوی بایگی؛ علیرضا فریدحسینی؛ لیلی خزانه داری