نویسنده = حسین ملکی نژاد
1. طراحی پوشش شناور یونورینگ با استفاده از لاستیک‌های فرسوده جهت کاهش تبخیر از منابع روباز آبی

دوره 13، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 214-219

حمیده افخمی؛ حسین ملکی نژاد؛ عصمت اسماعیلزاده


2. بررسی تغییرات زمانی و مکانی تبخیر بر اساس مهمترین عوامل هواشناختی مؤثر بر آن در ایران مرکزی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 42-54

حسین ملکی‌نژاد؛ سمانه پورمحمدی؛ محمد حسن رحیمیان