نویسنده = زهرا غفاری
تعداد مقالات: 2
1. اثرات تشکیل بازارهای آب منطقه ای بر تعادل بخشی عرضه و تقاضای آب آبیاری در منطقه سیستان

دوره 14، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 253-256

حسین بدیع برزین؛ عیسی خمری؛ زهرا غفاری؛ ابوذر پرهیزکاری


2. تخصیص بهینه منابع آب مخازن چاه نیمه با استفاده از مدل‌های نظریه بازی‌ها

دوره 8، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 12-23

زهرا غفاری مقدم؛ احمدعلی کیخا؛ محمود صبوحی