نویسنده = حسین فتحیان
تعداد مقالات: 5
1. مدل سازی فرونشست دشت ایذه با استفاده از مدل ریاضی MODFLOW

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1399

کریم رجبی خمسه؛ علیرضا نیکبخت شهبازی؛ حسین فتحیان؛ نرگس ظهرابی


2. تحلیل فراوانی چندمتغیره دبی اوج، بار رسوب معلق و بستر در حوضه کرج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1399

علیرضا کیهانی؛ علی محمد آخوندعلی؛ حسین فتحیان


3. تحلیل عدم قطعیت پارامترها با روش مونت-کارلو برای پیش‌بینی سیل با بکارگیری بارش و دمای هوا پیش‌بینی‌شده با مدل WRF در حوضه دز

دوره 16، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 115-131

محمدعلی مهرعلی پور؛ حسین فتحیان؛ علیرضا نیکبخت شهبازی؛ نرگس ظهرابی؛ الهام مبارک حسن