نویسنده = حمید رضا فولادمند
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی و واسنجی سه معادله تبخیر تعرق در منطقه ای نیمه خشک

دوره 1، شماره 2، تابستان 1384، صفحه 123-128

حمید رضا فولادمند؛ علیرضا سپاسخواه