نویسنده = مژگان کرمی
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت خطرپذیری آبگرفتگی و آلودگی ناشی از سیلاب شهری با استفاده از راهکارهای بهینه متداول و نوین

دوره 11، شماره 3، زمستان 1394، صفحه 100-112

مژگان کرمی؛ عبدالله اردشیر؛ کوروش بهزادیان