نویسنده = حمیدرضا صفوی
تعداد مقالات: 7
2. استخراج منحنی‌های شدت-مدت-فراوانی (IDF) در شرایط تغییر اقلیم، مطالعه موردی:ایستگاه سینوپتیک اصفهان

دوره 15، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 217-227

حمیدرضا صفوی؛ شهاب الدین دادجو؛ گلنار نعیمی


3. بهره برداری تلفیقی از منابع آب با تأکید بر کاهش اثرات خشکسالی

دوره 13، شماره 1، بهار 1396، صفحه 20-37

وحید رقیبی؛ حمیدرضا صفوی؛ سید محمد مرتضوی نائینی


6. تدوین یک مدل پویای برنامه‌ریزی به منظور تخصیص منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی، مطالعه موردی: حوضه آبریز زاینده‌رود

دوره 11، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 22-32

آزاده احمدی؛ نیما زاده‌وکیلی؛ حمیدرضا صفوی؛ سیدعلی اوهب یزدی