نویسنده = مهنوش مقدسی
تعداد مقالات: 7
1. چالش‌ها و تقابل تامین آب کشاورزی و حقابه محیط‌زیستی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه

دوره 15، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 26-38

مهنوش مقدسی؛ سعید مرید؛ مجید دلاور؛ حمیده حسینی صفا


3. رویکرد مدیریت مصرف آب بخش کشاورزی در راستای احیای دریاچه ارومیه

دوره 11، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 1-12

مه‌نوش مقدسی؛ سعید مرید؛ مجید دلاور؛ فرهاد عرب‌پور


6. ارزیابی روش های تولید قوانین فازی برای بهره برداری از مخزن سد

دوره 7، شماره 1، بهار 1389، صفحه 13-25

حمیده حسینی صفا؛ سعید مرید؛ مهنوش مقدسی