نویسنده = مهدی ضرغامی
تعداد مقالات: 30
1. ارزیابی چندشاخصه گروهی رژیم‌های غذایی با لحاظ سلامت و کاهش ردپای آب

دوره 17، شماره 1، بهار 1400، صفحه 116-135

آرش تقی پور زارعی؛ مهدی ضرغامی


2. تحلیل راهبردی برای بهبود کارکرد و اقتدارشورایعالی آب با استفاده از روش SWOT

دوره 16، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 15-30

محمد حب وطن؛ نادر حیدری؛ بهیه جعفری؛ محمد ارشدی؛ سارا لطفی؛ مهدی ضرغامی


3. ارزیابی سیاست‌های مدیریتی حفظ همزمان منابع آب زیرزمینی و معیشت کشاورزان با استفاده از پویایی سیستم و نظریه بازی‌ها

دوره 16، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 1-17

معصومه السادات هاشمی؛ حامد مازندرانی زاده؛ پیمان دانش کار آراسته؛ مهدی ضرغامی


4. تحلیل اثربخشی سناریو های احیای دریاچه ارومیه با استفاده از شبیه‌سازی پویایی سیستم ها مبتنی بر مدل شکار و شکارچی

دوره 16، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-17

سید ارشاد برحق؛ مهدی ضرغامی؛ یوسف علیزاده گورچین قلعه؛ محمدرضا شهبازبگیان


9. مدیریت آب های زیرزمینی دشت اردبیل با استفاده از مدل سازی عامل بنیان

دوره 15، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-16

سعید نجارقابل؛ مهدی ضرغامی؛ مسیح اخباری؛ عطاالله ندیری


12. ارزیابی عدم قطعیت مدل سیلاب شهری SWMM با استفاده از روش GLUE مطالعه موردی: منطقه 2 شهرداری کلان‌شهر تبریز

دوره 14، شماره 5، زمستان 1397، صفحه 103-117

محمد کبارفرد؛ رامین فضل اولی؛ مهدی ضرغامی؛ ابوالفضل اکبرپور


13. مطالعه تطبیقی تجربه‌های بین‌المللی بازار آب

دوره 14، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 184-197

سجاد واحدی زاده؛ لیلا فروهر؛ رضا کراچیان


15. شبیه سازی هیدرولیکی تاثیر احداث دایک ها در کاهش سطح تبخیر؛ مطالعه موردی: دریاچه ارومیه

دوره 14، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 264-268

رضا صمدزاده فهیم؛ مهدی ضرغامی؛ وحید نورانی


17. مدلسازی پویای سیستم سد مخزنی یامچی با اعمال الگوی بهینه کشت جهت تدوین سیاست بهره برداری

دوره 13، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-16

محمدرضا فتوکیان؛ نسیم صفاری؛ مهدی ضرغامی


19. توسعه مدل تصمیم‌گیری گروهی چندشاخصه ریسک-محور برای مدیریت مؤثر حوضه‌ آبریز بر مبنای روش ترکیبی IOWA-CP: مطالعه موردی دشت مشهد

دوره 13، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-20

رضا جاویدی صباغیان؛ محمدباقر شریفی؛ مهدی ضرغامی؛ امیرپویان نژادهاشمی


20. تحلیل وضعیت کیفیت منابع آب ایران (دوره 1383 تا 1393)

دوره 12، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 23-35

علی مریدی؛ رضا کراچیان؛ محمد ذکایی


22. بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر تراز آب زیرزمینی حوضه آبریز تسوج به روش ریز مقیاس نمایی آماری

دوره 11، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 97-105

مجید رضایی بنفشه؛ طاهره جلالی عنصرودی؛ مهدی ضرغامی؛ اصغر اصغری مقدم


23. پیشگفتار: دسترسی به داده های پایه

دوره 11، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 0-1

علی ترابی حقیقی؛ سینا خاتمی؛ مهدی ضرغامی؛ حسین هاشمی


24. پیشگفتار: آب مجازی

دوره 9، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 0-1

مهدی ضرغامی


25. پیشگفتار

دوره 9، شماره 1، بهار 1392، صفحه 0-1

رضا کراچیان