نویسنده = بهرام بختیاری
تعداد مقالات: 7
1. مدل هارگریوز- سامانی تعدیل یافته بر مبنای ارتفاع در مناطق مرتفع ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

زهرا جلالی؛ بهرام بختیاری؛ کورش قادری؛ سودابه گلستانی


2. تحلیل حساسیت و بررسی تغییرات شاخص خشکی (AI) در چند نمونه اقلیمی ایران

دوره 17، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-15

بهرام بختیاری؛ نکیسا مهدوی؛ نسرین سیاری


3. بررسی اثر تغییر اقلیم بر حداکثر بارش محتمل 24 ساعته در یک اقلیم نیمه‌مرطوب

دوره 15، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 176-188

زهرا افضلی گروه؛ علیرضا فریدحسینی؛ بهرام بختیاری


4. استخراج منحنی‌های عمق- مساحت- تداوم به‌منظور برآورد حداکثر بارش محتمل منطقه‌ای در استان فارس

دوره 13، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 199-206

بهرام بختیاری؛ زهرا جهاندیده؛ کوروش قادری


6. برآورد تبخیر تعرق مرجع روزانه با حداقل داده‌های هواشناسی در اقلیم‌های نیمه خشک منتخب ایران

دوره 11، شماره 3، زمستان 1394، صفحه 131-144

بهرام بختیاری؛ علیرضا محبی دهاقانی؛ کورش قادری


7. برآورد احتمالات بارش روزانه با استفاده از مدل زنجیره مارکف در اقلیم‌های مختلف ایران

دوره 10، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 44-55

بهرام بختیاری؛ نادیا شهرکی؛ محمدمهدی احمدی