نویسنده = بیژن قهرمان
تعداد مقالات: 14
1. مطالعه تاریخی سیستم پیوسته‌ انسان ـ آب از منظر هیدرولوژی اجتماعی، محدوده مورد مطالعه: حوضه آبریز مشهد

دوره 15، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 148-170

شیوا قلی زاده سرابی؛ کامران داوری؛ بیژن قهرمان؛ مجتبی شفیعی


3. علم جدید هیدرولوژی اجتماعی: در جستجوی درک مفهوم هم‌تکاملی انسان و آب

دوره 14، شماره 5، زمستان 1397، صفحه 483-488

شیوا قلی زاده سرابی؛ بیژن قهرمان؛ مجتبی شفیعی


4. ارزیابی مدل DWB و اصلاح آن برای برآورد مولفه‌های بیلان آب در مقیاس سال-حوضه(مطالعه موردی: محدوده مطالعاتی رخ و نیشابور)

دوره 14، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 94-104

سعید امامی فر؛ کامران داوری؛ حسین انصاری؛ بیژن قهرمان؛ سید محمود حسینی؛ محسن ناصری


5. شناسائی تعارضات مدیریت آب با استفاده از تحلیل نقشه های شناختی کنشگران (مورد مطالعه : کنشگران مدیریت آب دشت مشهد

دوره 13، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-17

ابوذر حاتمی یزد؛ کامران داوری؛ بیژن قهرمان؛ علی یوسفی


6. تاثیر انتخاب تابع درستنمایی در تخمین عدم قطعیت مدل شبیه سازی سیلاب HEC-HMS با استفاده از الگوریتم مونت کارلو زنجیر مارکوف

دوره 12، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 80-98

مه روز نورعلی؛ بیژن قهرمان؛ محسن پوررضا بیلندی؛ کامران داوری


7. تأثیر کاهش نوفه در تحلیل پویایی غیرخطی سری‌ زمانی دمای حداکثر روزانه در ایستگاه کرمان

دوره 12، شماره 1، بهار 1395، صفحه 171-185

امیر اسلامی؛ بیژن قهرمان؛ علی نقی ضیایی؛ پیمان اسلامی


8. بهینه سازی شبکه پایش کیفیت منابع آب زیرزمینی شهر مشهد با استفاده از مدل سازی فضایی-زمانی

دوره 12، شماره 1، بهار 1395، صفحه 133-144

مسلم اکبرزاده؛ بیژن قهرمان؛ کامران داوری


9. ارایه تکنیک پیش بینی غیر- نظارت شونده در برآورد تبخیر-تعرق گیاه مرجع

دوره 11، شماره 3، زمستان 1394، صفحه 31-42

فرهاد فرسادنیا؛ سعیده زحمتی؛ بیژن قهرمان؛ علیرضا مقدم نیا


11. مقایسه دو روش کم‌آبیاری سورگم

دوره 2، شماره 2، پاییز 1385، صفحه 1-9

علیرضا سپاسخواه؛ بیژن قهرمان؛ شاهرخ زندپارسا؛ محمدمهدی قاسمی


13. الگوی توزیع زمانی بارش استان خراسان بزرگ

دوره 1، شماره 3، پاییز 1384، صفحه 54-64

ابوذر حاتمی یزد؛ علی اصغر تقوایی ابریشمی؛ بیژن قهرمان


14. مدیریت بهره برداری از مخازن سدها

دوره 1، شماره 2، تابستان 1384، صفحه 1-15

بیژن قهرمان؛ علیرضا سپاسخواه