نویسنده = V Norani
تعداد مقالات: 10
1. تخمین فواصل پیش‌بینی در ریزمقیاس‌نمایی مدل‌ گردش عمومی جو بر پایه شبکه عصبی

دوره 15، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 187-199

الناز شرقی؛ وحید نورانی؛ ناردین جباریان پاک نژاد


2. ریزمقیاس کردن مکانی – زمانی سری های زمانی بارش با استفاده از مدل ترکیبی موجک – شبکه عصبی مصنوعی

دوره 14، شماره 5، زمستان 1397، صفحه 490-495

نیما فربودفام؛ وحید نورانی؛ بابک امین نژاد


3. ارزیابی و کاربرد مدل های ترکیبی هوش مصنوعی برای تخمین هد پیزومتریک سد خاکی

دوره 14، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 160-169

الناز شرقی؛ وحید نورانی؛ نازنین بهفر


4. شبیه سازی هیدرولیکی تاثیر احداث دایک ها در کاهش سطح تبخیر؛ مطالعه موردی: دریاچه ارومیه

دوره 14، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 264-268

رضا صمدزاده فهیم؛ مهدی ضرغامی؛ وحید نورانی


5. مدلسازی پدیده های هیدروکلیماتولوژیکی با استفاده از مدل ترکیبی موجک-هالت وینترز

دوره 14، شماره 1، بهار 1397، صفحه 59-70

وحید نورانی؛ الناز شرقی؛ حسام نجفی


7. پیش‌بینی زمانی و مکانی سطح آب‌ زیرزمینی محدودۀ متروی شهر تبریز توسط روش کریجینگ عصبی

دوره 5، شماره 1، بهار 1388، صفحه 14-24

اصغر اصغری مقدم؛ وحید نورانی؛ عطاالله ندیری


8. معرفی یک آبنمود واحد ژئومورفولوژیکی بر پایه مخازن خطی آبشاری در محیط GIS

دوره 4، شماره 3، زمستان 1387، صفحه 38-46

وحید نورانی؛ محمدتقی اعلمی؛ هادی دل‌افروز؛ وحید سپهری


9. تخمین پارامترهای هیدرولیکی سفره‌های تحت فشار بوسیله تکنیک بهینه سازی الگوریتم ژنتیک

دوره 3، شماره 3، زمستان 1386، صفحه 30-41

اصغر اصغری مقدم؛ وحید نورانی؛ مهدی کرد


10. تخمین بار رسوبی معلق با استفاده از زمین آمار، مطالعه موردی تلخه‏ رود تبریز

دوره 1، شماره 2، تابستان 1384، صفحه 42-50

وحید نورانی؛ ناصر طالب بیدختی؛ محمدجواد عابدینی؛ غلامرضا رخشنده رو