نویسنده = وحید نورانی
تعداد مقالات: 10
1. تخمین فواصل پیش‌بینی در ریزمقیاس‌نمایی مدل‌ گردش عمومی جو بر پایه شبکه عصبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1398

الناز شرقی؛ وحید نورانی؛ ناردین جباریان پاک نژاد


2. ریزمقیاس کردن مکانی – زمانی سری های زمانی بارش با استفاده از مدل ترکیبی موجک – شبکه عصبی مصنوعی

دوره 14، شماره 5، زمستان 1397، صفحه 490-495

نیما فربودفام؛ وحید نورانی؛ بابک امین نژاد


3. ارزیابی و کاربرد مدل های ترکیبی هوش مصنوعی برای تخمین هد پیزومتریک سد خاکی

دوره 14، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 160-169

الناز شرقی؛ وحید نورانی؛ نازنین بهفر


4. شبیه سازی هیدرولیکی تاثیر احداث دایک ها در کاهش سطح تبخیر؛ مطالعه موردی: دریاچه ارومیه

دوره 14، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 264-268

رضا صمدزاده فهیم؛ مهدی ضرغامی؛ وحید نورانی


5. مدلسازی پدیده های هیدروکلیماتولوژیکی با استفاده از مدل ترکیبی موجک-هالت وینترز

دوره 14، شماره 1، بهار 1397، صفحه 59-70

وحید نورانی؛ الناز شرقی؛ حسام نجفی


7. پیش‌بینی زمانی و مکانی سطح آب‌ زیرزمینی محدودۀ متروی شهر تبریز توسط روش کریجینگ عصبی

دوره 5، شماره 1، بهار 1388، صفحه 14-24

اصغر اصغری مقدم؛ وحید نورانی؛ عطاالله ندیری


8. معرفی یک آبنمود واحد ژئومورفولوژیکی بر پایه مخازن خطی آبشاری در محیط GIS

دوره 4، شماره 3، زمستان 1387، صفحه 38-46

وحید نورانی؛ محمدتقی اعلمی؛ هادی دل‌افروز؛ وحید سپهری


9. تخمین پارامترهای هیدرولیکی سفره‌های تحت فشار بوسیله تکنیک بهینه سازی الگوریتم ژنتیک

دوره 3، شماره 3، زمستان 1386، صفحه 30-41

اصغر اصغری مقدم؛ وحید نورانی؛ مهدی کرد


10. تخمین بار رسوبی معلق با استفاده از زمین آمار، مطالعه موردی تلخه‏ رود تبریز

دوره 1، شماره 2، تابستان 1384، صفحه 42-50

وحید نورانی؛ ناصر طالب بیدختی؛ محمدجواد عابدینی؛ غلامرضا رخشنده رو