نویسنده = حامد کتابچی
تعداد مقالات: 5
1. مدلسازی اقدامات مدیریتی در کنترل افت سطح تراز آب زیرزمینی (دشت هشتگرد، استان البرز)

دوره 16، شماره 1، بهار 1399

افسانه شهبازی؛ فرشید صفری؛ حامد کتابچی


4. شبیه‌سازی عددی آبخوان نمدان در استان فارس ایران: بررسی اثرات مدیریت آب سبز در احیاء آبخوان

دوره 14، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 128-141

حامد کتابچی؛ روح‌انگیز نیک‌خواه؛ سعید مرید


5. شبیه‌سازی عددی اندرکنش دریاچه ارومیه و آبخوان ساحلی دشت عجب‌شیر

دوره 14، شماره 1، بهار 1397، صفحه 45-58

رضا فرهودی‌هفدران؛ حامد کتابچی